Udział w projekcie „W świecie bajek”

W miesiącu maju uczniowie klas młodszych brali udział w projekcie zatytułowanym „W świecie bajek”.  Organizatorami projektu jest młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach. Jego głównym celem jest przekazanie pozytywnych wartości takich jak: tolerancja, przyjaźń, współpraca, otwartość i wzajemna pomoc. W ramach zajęć dzieci wysłuchały kilku bajek napisanych przez młodych twórców, autorów projektu. Po wysłuchaniu bajek uczniowie mieli okazję porozmawiać z nauczycielem i rówieśnikami na temat treści i ważnych w życiu społecznym wartości. Dzieci wykonywały również zadania w oparciu o przygotowane scenariusze zajęć. Dzięki proponowanym ćwiczeniom, dzieci miały okazję utrwalić pożądane zachowania oraz nauczyć się, jak rozpoznawać emocje u siebie i innych.

Autorzy projektu podkreślają, ze głównym powodem jego stworzenia był fakt, że współczesne dzieci w dużej mierze korzystają z gier komputerowych, smartfonów i telewizji. Wiele tych dóbr niestety promuje złe postawy i ogranicza emocje. Nowoczesne technologie niekorzystnie wpływają na rozwój osobowości najmłodszych. Poprzez udział w projekcie dzieci mogły poznać inną, ciekawą i wartościową formę spędzania wolnego czasu.