Biuletyn Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Wałbrzyskiego

Ukazał się kolejny Biuletyn Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Wałbrzyskiego. Nasza szkoła, jako jedna z placówek założycielskich, należy do Stowarzyszenia od roku szkolnego 2004/05.

Okazją do wydania „Biuletynu 2005 – 2021” było 15 – lecie  działalności Stowarzyszenia, którego celem nieprzerwanie jest propagowanie współpracy między szkołami, wymiana doświadczeń, poszukiwanie dobrych rozwiązań w codziennej pracy z uczniami.

W Biuletynie zaprezentowały się szkoły: II LO z  Wałbrzycha, I LO z Dzierżoniowa, III LO ze Świdnicy, PSP z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 z Wałbrzycha, SP nr 10 z Oddziałami Sportowymi z Bielawy, Gminny Zespół Szkolno – Przedszkolny z Czarnego Boru, PSP nr 28 z Wałbrzycha, PSP nr 15 z  Wałbrzycha.

Biuletyn jest do wglądu w bibliotece szkolnej.