Uczniowie ślą życzenia świąteczne

Święcone jajeczko,  
Śliczna malowanka!  
Śpiewam sobie, skaczę sobie 
Od samego ranka.  
Wesoły dzień nastał,  
Zadźwięczały dzwony!  
Kołem, kołem boróweczki,  
Jak wianek zielony.  
Ścielże się, obrusie,  
Jako śnieżek biały;  
Mojej mamy rączki drogie 
Ciebie rozkładały.  
Rozkładały ciebie  
Na tym długim stole,  
Żeby było dla sierotki  
Miejsce w naszem kole. 
/ Maria Konopnicka /

Życzymy, aby te nadchodzące Święto Wielkiej Nocy były okazją otuchy i spokoju, przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem nadziei na przyszłość oraz wiary w siłę Chrystusa i w dobro człowieka.
Życzy Samorząd Uczniowski