Światowy Dzień Recyklingu

W Polsce jest 280  wysypisk śmieci. W 2019 r. zebranych zostało ok. 13 mln ton odpadów komunalnych. Na jednego mieszkańca przypadało średnio 332 kg zebranych odpadów komunalnych. Produkujemy naprawdę dużo śmieci.
Co możemy zrobić?
Stosujmy się do zasady 3 R – Reduce, Reuse, Recycle.
W języku polskim zasada brzmi 3U – Unikaj, Użyj ponownie, Utylizuj.

Czas na Piramidę Postępowania