2a w Explora Parku

W parku nauki i techniki uczniowie klasy 2a wzięli udział w ciekawych zajęciach matematycznych. Zapoznali się z labiryntem lustrzanych odbić. Dowiedzieli się między innymi jak działa peryskop, a jak kalejdoskop, co to jest lustro “Frankensteina” i jak od kąta między lustrami zależy wielokrotność odbicia. Poznali źródła energii odnawialnej oraz pojęcie złudzenia optycznego. Uczniowie samodzielnie rozwiązywali różne zadania ze świata nauki i techniki wspaniale się przy tym bawiąc.