Światowy Dzień Autyzmu

W Światowym Dniu Świadomości Autyzmu, który obchodziliśmy w PSP nr 15  uczniowie i nauczyciele przeprowadzili szereg działań. We wszystkich klasach odbyły się zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem materiałów multimedialnych. Uczniowie budowali postawę tolerancji wobec osób z autyzmem, poznawali charakter trudności z jakimi zmagają się na co dzień. W klasach młodszych uczniowie wykonywali prace plastyczne, które były bodźcem do dyskusji. Uczniowie klas starszych wykonywali grupowo plakaty na temat autyzmu, rozwiązywali quizy i dyskutowali.

Tego dnia wszyscy ubraliśmy się na niebiesko i różowo jako wyraz solidarności z osobami z autyzmem i ich rodzinami. Kolory te symbolizują fakt, że autyzm dotyka zarówno kobiet, jak i mężczyzn.  

W różnych przestrzeniach szkolnych umieściliśmy materiały edukacyjne oraz prace wykonane przez dzieci. Dużą rolę w ich przygotowaniu odegrały świetliczaki, które w ramach zajęć także odbyły pogadankę z nauczycielami na temat spektrum autyzmu.

Celem akcji było zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Kampania przyczynia się również do kształtowania właściwych postaw prospołecznych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

W piątek 31 marca przedstawiciele naszej szkoły z kl. 5 b i 6 a,  brali udział w grze miejskiej „Na niebiesko z Księżną Daisy”. Gra została przygotowana przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja i Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną nr 10 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałbrzychu z myślą o obchodach Światowych Dni Świadomości o Autyzmie. Zadania przygotowane przez organizatorów dały uczniom możliwość spojrzenia na świat oczami dziecka ze spektrum autyzmu. Gra była przygotowana w taki sposób, żeby bawiąc się, gracze mogli poznawać świat dzieci ze spektrum autyzmu. Celem gry było przybliżenie uczestnikom informacji dotyczących miasta związanych z życiem Księżnej Daisy na Zamku Książ oraz doświadczenie, czym jest autyzm.

Od tej pory kolor niebieski będzie rozbudzał naszą empatię.