Spotkanie z pisarką

W dniu 12.10.2021r. ponownie odwiedziła nas Pani Irena Raszka, autorka wierszy i  bajek  dla dzieci. Pani Irena opowiadała o swojej literackiej pasji. Zaprezentowała nowe utwory,  w których wykorzystała rysunki wykonane przez dzieci. Odpowiadała na pytania dzieci, czytała im swoje wiersze, prezentowała książki. Zachęcała również do czytania oraz pisania własnych tekstów. Być może spotkanie to zainspiruje kogoś do rozwijania swoich pasji i zainteresowań.