Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – gość specjalny w klasie 6a

Uczniowie klasy 6a zaprosili na zajęcia wychowawcze ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. Rozmawiali z nim o jego pracy- tych trudnych i radosnych chwilach. Z ciekawością dowiadywali się jak wygląda ścieżka zawodowa ratownika, jakie musi mieć cechy charakteru, umiejętności i predyspozycje do wykonywania tego rodzaju pracy. Dzieci doskonale wiedzą jak ważna jest umiejętność prawidłowego reagowania w razie jakiegoś wypadku. Pierwsza pomoc przedmedyczna pozwala na uratowanie ludzkiego życia i wsparcie do czasu udzielenia poszkodowanemu wykwalifikowanej pomocy lekarskiej. Uczniowie przypomnieli sobie w praktyce zasady resuscytacji krążeniowo – oddechowej, opatrywania ran i oparzeń, unieruchamiania złamanych kończyn.