PRZESTRZEŃ DLA PRZYRODY, czyli w poszukiwaniu ZIELONEGO ŁADU

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza szkoły podstawowe województwa dolnośląskiego do udziału w konkursie, którego celem jest rozwijanie kreatywności w tworzeniu przestrzeni dla przyrody i przygotowanie planu zagospodarowania terenu z wykorzystaniem naturalnej roślinności w najbliższym otoczeniu, tzn. na terenie szkoły lub terenach przyległych.

W projekcie mogą być wykorzystane zarówno rośliny sadzone w donicach, jak i zielone rabaty. Ważne jest, by projekt wyraźnie wzbogacał wybraną przestrzeń w żywą roślinność, a jego funkcjonowanie zaplanowane było rozwojowo, również na kolejne lata.

Projekt musi zawierać: dokumentację zdjęciową miejsca, które planowane jest do przekształcenia w „przestrzeń dla przyrody”, wizualizację w postaci grafiki komputerowej bądź odręcznego rysunku, szczegółowy opis planowanych działań, wstępny kosztorys, harmonogram realizacji, datę zakończenia realizacji.

Prace, wykonane samodzielnie przez uczniów pracujących pod opieką nauczyciela, należy przesyłać w formacie PDF na adres wroclaw@europeinfo.eu oraz umieścić na stronie internetowej szkoły  wraz z informacją o udziale w Konkursie, do dnia 22 października 2021 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 29 października 2021.

Komisja oceniać będzie: pomysłowość w aranżacji przestrzeni z wykorzystaniem materiałów w ramach działań „zero waste” i recyclingu, odpowiedni dobór roślin do miejsca, estetykę, funkcjonalność, trwałość.

W ramach nagrody organizator konkursu dla wybranych szkół, z których zostaną nadesłane prace, przewiduje nagrodę pieniężną z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu w wysokości od 500 – do 2000 zł.

Laureaci zobowiązują się do celowego przeznaczenia nagrody i przedstawienia dokumentacji zdjęciowej zrealizowanego projektu do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Regulamin konkursu: