Pierwszaki przechodzą przez jednię

Na chodniku przystań bokiem,  
Popatrz w lewo bystrym okiem, 
Skieruj w prawo wzrok sokoli,      
Znów na lewo spójrz powoli. 
Jezdnia wolna – więc swobodnie mogą prze nią przejść przechodnie.

Gdy zamierzasz przejść ulicę”
Wanda Chotomska

Klasa Ia nie tylko w swojej sali lekcyjnej ale też na ulicy, uczyła się zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Dzieci słuchały zaleceń Pana STOPKI i swojej pani. Dziś każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności przechodzenia przez jezdnię. Pierwszaki z tym zadaniem świetnie sobie poradziły. Mamie uczennicy, Pani Agnieszce Rudny dziękujemy za wsparcie na przejściu dla pieszych. Teraz każdy pierwszak będzie pamiętał pięć zasad przechodzenia przez jezdnię.