Ogólnopolskie olimpiady przedmiotowe PIONIER

Instytut Rozwoju Oświaty ogłasza Ogólnopolską Olimpiadę Przedmiotową PIONIER 2021 i zaprasza do wzięcia w niej udziału wszystkich uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) chcących sprawdzić i poszerzyć swoją wiedzę.Celem olimpiad jest urozmaicenie programu zajęć i zachęcenie uczniów do rozwijania swoich umiejętności. PIONIER organizowany jest z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii, fizyki, przyrody, biologii, geografii i chemii.
Najbliższe olimpiady odbędą się w dniach 06.12.2021 r. (PIONIER z języka polskiego), 07.12.2021 r. (PIONIER z matematyki), 08.12.2021 r. (PIONIER z j. angielskiego), 09.12.2021 r. (PIONIER z historii, PIONIER z fizyki i PIONIER z chemii), 10.12.2021 r. (PIONIER z przyrody, PIONIER z geografii i PIONIER z biologii). PIONIER jest przeprowadzany w formie testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi każdy uczeń otrzymuje 1 pkt., za zaznaczenie błędnej odpowiedzi (-1) pkt. Nieudzielenie odpowiedzi powoduje, że na konto ucznia zapisywanych jest 0 pkt.


Zgłoszenie do olimpiady PIONIER
Szkołę do olimpiady należy zgłosić do dnia 15.11.2021 r. Zgłoszenia można dokonać:

  • wysyłając zgłoszenie zamieszczone na stronie ZGŁOSZENIE,
  • przekazując zgłoszenie telefonicznie pod nr 22 517-13-00,
  • wypełniając zgłoszenie i wysyłając je faksem pod nr 22 517-13-01,
  • wysyłając wypełnione zgłoszenie pocztą na adres: Instytut Rozwoju Oświaty, ul. Naddnieprzańska 26/B, 04-205 Warszawa.

Opłaty
Uczniowie deklarujący chęć udziału w olimpiadzie wpłacają na Komitet Rodzicielski wpisowe w wysokości 10,00 zł. Szkolny koordynator olimpiady na konto Instytutu Rozwoju Oświaty wpłaca:

  • 9,50 zł od uczestnika, gdy szkoła łącznie ze wszystkich przedmiotów zgłosi od 8 do 49 uczestników,
  • 9,00 zł od uczestnika, gdy szkoła łącznie ze wszystkich przedmiotów zgłosi powyżej 50 uczestników.

Opłata wpisowa dotyczy uczestnictwa w jednej olimpiadzie. Uczeń startujący w kilku olimpiadach wnosi opłatę za każdą z nich oddzielnie. Wpłaty należy dokonać do 13.12.2021 r. na konto:
Instytut Rozwoju Oświaty
ul. Naddnieprzańska 26/B, 04-205 Warszawa
56 1140 2017 0000 4702 0555 7691
W przypadku braku wpłaty lub niedopłaty wstrzymujemy wysyłkę wyników.

Nagrody
W każdej olimpiadzie Instytut Rozwoju Oświaty przyznaje nagrody dla najlepszych uczestników:

  • 1 miejsce – dyplom laureata miejsca pierwszego i nagroda książkowa,
  • 2 – 5 miejsce – dyplom laureata i nagroda książkowa,
  • 6 – 15 miejsce – dyplom wyróżnienia.

Ponadto każdy uczestnik olimpiady, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom potwierdzający jego udział w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej.
Szkoły, które zgłoszą powyżej 120 uczestników, zostaną nagrodzone dyplomem grawerowanym.

Terminy
15.11.2021 r. – ostateczny termin zgłoszenia szkoły do olimpiady PIONIER,
02.12.2021 r. – dostarczenie materiałów konkursowych do szkół,
06.12.2021 r. – PIONIER z języka polskiego,
07.12.2021 r. – PIONIER z matematyki,
08.12.2021 r. – PIONIER z języka angielskiego,
09.12.2021 r. – PIONIER z historii,
09.12.2021 r. – PIONIER z chemii,
09.12.2021 r. – PIONIER z fizyki,
10.12.2021 r. – PIONIER z geografii,
10.12.2021 r. – PIONIER z biologii,
10.12.2021 r. – PIONIER z przyrody,
13.12.2021 r. – termin odesłania prac i dokonania wpłaty,
31.01.2022 r. – przekazanie wyników szkołom,
30.04.2022 r. – termin składania reklamacji.
W przypadku zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach, olimpiady zostaną przeprowadzone zdalnie.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod nr telefonu 22 517-13-00 lub pisząc na adres iro@iro.edu.pl.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o kontakt z nauczycielami przedmiotu.