Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Informatyczny”

Konkurs informatyczny przeznaczony jest dla uczniów od klasy II do klasy VIII szkoły podstawowej.

Rozgrywany jest w czterech kategoriach wiekowych: klasa II, klasy III-IV, klasy V-VI, klasy VII-VIII.

Konkurs będzie testem jednokrotnego wyboru składającym się z 21 pytań. Do każdego pytania podane zostaną 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Konkurs Matematyczny odbędzie się 21 października 2021 r. w szkole.  Czas pisania testu to 45 minut.

Udział w konkursie jest płatny – 10 zł. Rodzice i opiekunowie prawni uczestników, w chwili wniesienia opłaty za uczestnictwo w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby realizacji konkursu. 

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do dnia 6 października 2021 r.

Chętni uczniowie proszeni są o zgłoszenie się do p. Angeliki Niedzieli – nauczyciela informatyki.

Więcej informacji, przykładowe pytania można znaleźć na stronie konkursu: https://www.konkursy-delta.edu.pl/orze322-informatyczny.html