OGÓLNOPOLSKI KONKURS LOGICZNEGO MYŚLENIA

Centrum Edukacji Szkolnej zaprasza na Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia. Konkurs zorganizowany zostanie dla czterech grup wiekowych tj. dla edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III), dla szkoły podstawowej (klasy IV-VI), dla szkoły podstawowej (klasy VII-VIII) oraz dla liceum ogólnokształcącego (klasy I-III). Dla każdej z tych grup zostanie przygotowany inny zestaw łamigłówek. Konkurs zostanie przeprowadzony w szkole.

Przewidywany termin przeprowadzenia konkursu to: 4 marca 2022 r.

Do udziału w konkursie nie jest wymagane żadne szczególne przygotowanie matematyczne. Wystarczą jedynie umiejętności rozwiązywania zadań logicznych, łamigłówek i rebusów. Ciekawa formuła zadań konkursowych umożliwia trening i rozwój logicznego myślenia, które przydaje się nie tylko w matematyce czy fizyce, ale także na innych przedmiotach wymagających rozwiązywania problemów.

Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie minimum 5 uczestników.

Konkurs Logicznego Myślenia jest konkursem płatnym.

Konkurs polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 26 pytań testowych. Zróżnicowany stopień trudności pytań oraz ciekawe opracowanie graficzne powinny stanowić dla uczniów zachętę do udziału. Najlepsi otrzymają dyplomy grawerowane, laureata i wyróżnionego z nadanymi symbolicznymi tytułami Arcymistrza, Mistrza i Eksperta Logicznego Myślenia. Arcymistrzowie i Mistrzowie uhonorowani zostaną dodatkowo nagrodami książkowymiPozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uznania, a nauczyciele dyplomy poświadczające współorganizowanie ogólnopolskiego, ponadprogramowego konkursu. 

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z p. Andrysiak