O czym szumią drzewa

W dniach 27.10 – 9.11.2021r. nasza klasa realizowała projekt „O czym szumią drzewa”. Na zajęciach w terenie na podstawie zebranych liści określiliśmy jakie gatunki drzew rosną w obrębie szkoły. Na podstawie zebranego materiału powstały albumy. Ustaliliśmy, że na terenie szkoły rosną brzozy, graby i klony, natomiast liście dębu zostały przyniesione przez wiatr z najbliższej okolicy.

Na następnych zajęciach chcieliśmy się dowiedzieć ile lat mają nasze drzewa. Posłużyliśmy się metodą obliczeń wieku drzewa na podstawie jego obwodu. Zmierzenie obwodu drzewa i zapisanie wyniku nie zawsze było takie proste. W takich sytuacjach sprawdziła się współpraca w grupach.

W obliczeniach także trzeba było sobie pomagać. W ten sposób wiek mierzonych drzew trafił do albumów. Inny materiał przyrodniczy służył nam do badań przy pomocy lup i mikroskopu. Studiowaliśmy także albumy przyrodnicze. Dowiedzieliśmy się także, że liście drzew pełnią różne funkcje. Nawet jak już spadną z drzew stają się schronieniem dla wielu organizmów małych i dużych. Można było także wykazać się zdolnościami artystycznymi malując zapamiętane wrażenia.

Teraz już sporo wiemy o czym szumią drzewa…

Klasa 3 D