Matematyka w obiektywie

PSP 15 otrzymała tytuł Ambasadora Konkursu MATEMATYKA W OBIEKTYWIE.


Konkurs fotograficzny MATEMATYKA W OBIEKTYWIE odbył się w I semestrze roku szkolnego 2021/2022. Organizatorem przedsięwzięcia był  Uniwersytet  Szczeciński i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

 
Celem konkursu było budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką a sztuką fotografii, wspomaganie edukacji matematycznej, myślenia matematycznego, popularyzowanie wiedzy i kultury matematycznej.

Uczestnicy konkursu wysyłali zdjęcia którym przypisywali nazwy związane z matematyką.