Jako organizator Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego Matematica Applicata organizowanego przy współpracy z profesorem Stanisławem Bartkiewiczem, serdecznie zapraszamy zainteresowaną młodzież do wzięcia udziału w konkursie.

Nagrodą główną w konkursie jest przyznawany szkole przechodni Puchar Maestro di Matematica Applicata, a cztery osoby z największą liczbą punktów, zsumowanych z obu etapów Konkursu, otrzymają tytuł Laureata Konkursu, oraz dodatkowe uprawnienia w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

Jesteśmy dumni ponieważ, nasz Konkurs Interdyscyplinarny Matematica Applicata już po raz drugi został zamieszczony w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020.