Matematica Applicata –  finał IV edycji

Zwycięzcy IV edycji Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego Matematica Applicata, I miejsce  drużynowo i tytuł Maestro di Matematica Applicata dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu. Drużyna  Piętnastki w składzie: Karol Gawron VIII b, Szymon Kaszuba VIII b, Maciej Musiał VIII a,  Lena Nowak VIII c.

Dodajmy, że w klasyfikacji indywidualnej  tytuł  laureata zdobyła Lena Nowak, PSP nr 15 Wałbrzych.

GRATULACJE !

Przypomnijmy, że ranga konkursu jest wysoka. Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny Matematica Applicata został zamieszczony w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022.

Patronat honorowy nad konkursem objęła Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej z Warszawy. Konsultacje merytoryczne zadań konkursowych przeprowadził pan prof. Stanisław Bartkiewicz z Politechniki Wrocławskiej, mentor naukowy wydarzenia. 

Nasza drużyna rywalizowała w gronie pięciu szkół, które znalazły się w finale konkursu. Matematica Applicata to konkurs etapowy,  który pokazuje jak wykorzystać wiedzę matematyczną w różnych dziedzinach nauki. W finale uczniowie pracują zespołowo i muszą wykazać się umiejętnościami rozwiązywania naukowych problemów w sposób praktyczny, logicznym myśleniem i sprawnością w opracowywaniu strategii postępowania.

Finałowa rozgrywka miała miejsce 28 kwietnia 2022r. w siedzibie organizatora, czyli PSP nr 15 w Wałbrzychu. Drużyny szkolne reprezentowało po czterech uczniów, którzy wykazują wybitne zainteresowania naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Zadania jakie wykonywali  nawiązywały nie tylko do wiedzy matematycznej, ale również informatycznej,  geograficznej, chemicznej, biologicznej oraz z zakresu fizyki. Konkurs służył pobudzaniu do kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia spójnego, interdyscyplinarnego modelu wiedzy uczniów oraz promowania pracy zespołowej i współzawodnictwa fair play.