Matematica Applicata 2023 – ruszyła V edycja konkursu

Po raz kolejny w naszej szkole odbył się II etap Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego „Matematica Applicata”.  22 marca 2023r. na starcie V edycji stanęli przedstawiciele 10. szkół. Do konkursu zgłosiły się wałbrzyskie szkoły –  PSP nr 28, PSP nr 5, PSP nr 6, PSP nr 2, PSP nr 21, PSP nr 37, PSP nr 30 PSP z Oddziałami Integracyjnymi nr 26, spoza Wałbrzycha – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jedlinie Zdrój oraz organizator konkursu PSP nr 15 w Wałbrzychu.

Uczniowie reprezentujący poszczególne placówki zostali wyłonieni w I etapie konkursu, na terenie własnych szkół. II etap odbywający się już w siedzibie organizatora, to zadania pisemne rozwiązywane w postaci zadań zamkniętych i otwartych. Po sprawdzeniu prac, na stronie internetowej PSP nr 15 w Wałbrzychu ogłoszone zostaną wyniki, a pięć szkól z najwyższymi rezultatami  (zsumowane wyniki poszczególnych uczniów z danej szkoły) przejdzie do etapu III. 

Ideą konkursu jest pokazanie, iż matematyka nie jest jedynie nauką wykonywania działań na liczbach, lecz przede wszystkim doskonałym narzędziem w całej nauce. Konkurs kładzie nacisk na praktyczne wykorzystanie matematyki w różnych (!) dziedzinach wiedzy.

Finałowy III etap Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego „Matematica Applicata”, w którym zaprezentują się drużyny z pięciu wyłonionych szkół,  zaplanowano na 27 kwietnia 2023r. Będą to zmagania praktyczne, łączące wiedzę z umiejętnościami oraz logicznym i strategicznym myśleniem.