„Mam eko-pomysł!”

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych.

Zadaniem konkursowym jest przedstawienie w formie eseju kreatywnych i realnych pomysłów na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska, w tym przeciwdziałaniu zanieczyszczenia powietrza, wód itp.

Prace konkursowe można zgłaszać do 31 października 2021 r. drogą e-mailową na adres biuro@tomaszsiemoniak.com podając w tytule wiadomości imię i nazwisko Uczestnika z dopiskiem „Konkurs” albo drogą listowną na adres: Biuro Poselskie Tomasza Siemoniaka, ul. S. Moniuszki 2, 58-300 Wałbrzych.

Regulamin konkursu: