Konkurs rodzinny Przestrzenna szopka bożonarodzeniowa

Gorąco zapraszamy tych małych i tych dużych do udziału w rodzinnym konkursie na najpiękniejszą

przestrzenną szopkę bożonarodzeniową

Kryteria:

– rozmiar szopki –  do 60cm x 60cm

– materiał dowolny – miłe widziane materiały naturalne (karton, kora, słoma, kamień, drewno)

Termin składania prac:  19 grudnia – świetlica

Rozstrzygniecie konkursu 21.12.2022

REGULAMIN KONKURSU „RODZINNA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”

„Rodzinna szopka bożonarodzeniowa” – kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia w rodzinie.

Organizator konkursu: p. Bogumiła Listwan- Doboszyńska klasa 1b, p. Katarzyna Rałowska – świetlica

Cel konkursu:

  • pielęgnowanie zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
  • zaangażowanie całej rodziny do pielęgnowania i podtrzymywania tradycji,
  • nawiązanie bliższych relacji rodzinnych,
  • rozwijanie kształtowanie wyobraźni plastycznej,
  • doskonalenie umiejętności twórczych,
  • wdrażanie do dbałości o estetykę pracy,

Technika wykonania pracy:

Pracę należy wykonać w formie pracy plastycznej przestrzennenie przekraczając wymiarów  60cm x60cm.   

Materiał – dowolny (np. karton). Mile widziane materiały naturalne(drewno, papier, kora, mech, kamień)

Prace należy składać do dnia 19.12.22 – sala świetlicy szkolnej

Głosowanie Jury (nauczyciele) 20.12.22

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród 21.12.22