EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

Każdy, kto ukończył 10 lat i chce poruszać się samodzielnie po drogach rowerem lub hulajnogą elektryczną powinien posiadać kartę rowerową. Za brak uprawnień do jazdy na tych pojazdach mogą być wystawiane mandaty, szczególnie wysokie dla osób jadących na hulajnogach elektrycznych.

Egzamin teoretyczny i praktyczny odbędzie się 27 maja o 16.00 godzinie w Zespole Szkół Nr 5 przy ul. Ogrodowej 2a (Stacja Kontroli Pojazdów przy Centrum Kształcenia Zawodowego).

Aby przystąpić do egzaminu należy wcześniej wypełnić arkusz zaliczeń ucznia i dostarczyć go do 10 maja nauczycielowi techniki. Arkusze do pobrania u p. M. Żmidzińskiej lub p. A. Niedzieli.

By usystematyzować sobie wiedzę warto zajrzeć na stronę https://brd.edu.pl/