ABC RĘKODZIEŁA LUDOWEGO zajęcia z INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ – WYCINANKA LUDOWA

Klasy młodsze uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych w formie warsztatów.  Na Każde dziecko na zajęciach ma możliwość rozwijania umiejętności manualnych.  Dzisiejszym tematem była wycinanka ludowa. Uczniowie podziwiali kurpiowskie i łowickie wycinanki. Poznali trudną i ciekawą drogę powstawania wycinanek zaczerpniętych z polskiego folkloru ludowego. Zainspirowani pięknem polskiego folkloru uczniowie sami tworzyli swoje kolorowe wycinanki. Okazało się, że precyzyjne posługiwanie nożyczkami, nie jest takie proste. Wymaga koncentracji, skupienia, umiejętności posługiwania się nożyczkami oraz wyobraźni przestrzennej. Na koniec warsztatów powstało wyjątkowe dzieło stworzone z wycinanek.