Zawodowy Strzał w 10!

Konferencja dla uczniów klas ósmych i ich rodziców, której celem jest prezentacja oferty edukacyjnej wałbrzyskich szkół zawodowych.

W czasie spotkania  zostaną omówione kryteria przyjęcia i warunki naboru do poszczególnych placówek, przedstawiony zostanie przebieg postępowania rekrutacyjnego.

Do dyspozycji rodziców i uczniów będą przedstawicie wszystkich szkół zawodowych, doradcy zawodowi oraz pracownicy Biura Edukacji.

Stara Kopalnia Sala Łańcuszkowa

16.00 – 18.00