Warsztaty Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

28 listopada w klasie 3c odbyły się warsztaty Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, opierająca się na założeniu, iż ruch jest idealnym narzędziem do oddziaływania na rozwój psychoruchowy dziecka. Wszyscy bawili się wyśmienicie rozmawialiśmy również o zdrowym odżywianiu i negatywnym wpływie słodyczy na zachowanie dzieci. Spotkanie zakończyło się towarzyskim meczem.