Święto Odzyskania Niepodległości w klasach młodszych

10 listopada był uroczystym dniem w naszej szkole, obchodziliśmy 103 Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Uczniowie klas trzecich wcielili się w role asystentów nauczycieli klas drugich i pierwszych. Przybliżyli młodszym koleżankom i kolegom fakty związane z odzyskaniem niepodległości. Informacje historyczne przeplatali piosenkami o tematyce patriotycznej. Okazało się, że taka forma spotkania była bardzo owocna. Młodsi koledzy z uwagą słuchali prezentacji, a starsi mieli okazję do podzielenia się swoimi wiadomościami. Uczyliśmy się jak okazywać patriotyzm w codziennym życiu.