Spotkanie z ratownikiem medycznym

Klasy 3A i 3B uczestniczyły w spotkaniu z ratownikiem medycznym. Głównym celem  spotkania było przekazanie dzieciom informacji na temat zasad udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, a także w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.  Podczas zajęć dzieci dowiedziały się jak należy zachować się zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Uczyły się jak sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej, co zrobić w przypadku oparzeń, skaleczeń, zasłabnięć i złamań. Największą  jednak atrakcją były ćwiczenia praktyczne na fantomie.   Mamy nadzieję, że nikt nie znajdzie się w sytuacji potrzeby udzielenia takiej pomocy, ale każdy będzie do niej przygotowany.