Spotkanie z autorem baśni

Hasłem tegorocznego Miesiąca Bibliotek Szkolnych (październik) są „Baśnie i legendy z całego świata”. Z tej okazji nasza biblioteka szkolna zorganizowała m.in. wyjście do Biblioteki pod Atlantami na spotkanie z autorem baśni.

Mieszkający w Wałbrzychu pan Krzysztof Kułaga jest twórcą „Baśni zamku Książ”. Naszą szkołę reprezentowała klasa IVa, która już od ubiegłego tygodnia przygotowywała się do tego spotkania, poznając poszczególne baśnie. Uczniowie przez ponad godzinę byli zasłuchani w opowieści pana Krzysztofa Kułagi. Autor nawiązując do swoich baśni opowiadał też o życiu codziennym, podkreślał jak ważne są takie wartości jak pracowitość, uczciwość, pilność, rzetelność, dobroć i systematyczna praca prowadząca nas do obranego celu.

Dzieci podziękowały podarunkiem, własnoręcznie zrobioną zakładką do książek. A na prośbę bibliotekarza szkolnego pan Krzysztof Kułaga wpisał, w książce swojego autorstwa,  dedykację dla czytelników PSP nr 15. Egzemplarz będzie przechowywany w szkolnej bibliotece. Wspólne zdjęcie zakończyło bardzo interesujące spotkanie.