Rodzinny konkurs na najpiękniejszą dynię

Zapraszamy wszystkich uczniów wraz z rodzinami do konkursu na najpiękniejszą dynię. Do ozdobienia dyni można wykorzystać różne elementy dekoracyjne. Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane tj.: imię i nazwisko autora oraz klasę.

Wszystkie prace znajdą się na specjalnej szkolnej wystawie a najciekawsze zostaną nagrodzone.

Prace należy przynieść do świetlicy szkolnej do 27 października 2021r. Dodatkowych informacji można uzyskać u koordynatora konkursu p. Katarzyny Rałowskiej.

Zachęcamy do wspólnej zabawy.