„RAZEM ŁATWIEJ”

Nasza szkoła bierze udział w programie organizowanym na terenie Województwa Dolnośląskiego. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10-19, które doświadczają smutku, samotności, myśli samobójczych czy też kryzysu psychicznego. Ze wsparcia mogą skorzystać również rodzice i opiekunowie dzieci, którzy tego potrzebują. Pomoc można uzyskać pod bezpłatnym numerem +48 800 805 600 lub kontaktując się mailowo na razemlatwiej@cogitozdrowie.pl.