Pasowanie uczniów

Po raz pierwszy w historii szkoły obie uroczystości – Pasowanie na Ucznia oraz Pasowanie na Czytelnikaodbyły się tego samego dnia, w czwartek 11 lutego 2021r.  Wynikiem obostrzeń sanitarnych spowodowanych  pandemią,  obie uroczystości zostały połączone i odbyły się dla każdej z klas indywidualnie.  Niestety odbyły się  bez obecności rodziców, czy dziadków. Uczniom towarzyszył Wychowawca klasy, Dyrektor i Wicedyrektor szkoły oraz Bibliotekarz szkolny.

Pierwszoklasiści pod kierunkiem swoich Wychowawców przygotowali się bardzo starannie. Uroczystość  rozpoczęła się częścią artystyczną. Nawiązując do kilkuletniej tradycji naszej szkoły, dzieci zatańczyły poloneza. Próby trwające od kilku tygodni odniosły spodziewane efekty. Pierwszoklasiści z dumą zaprezentowali swoje umiejętności taneczne. W dalszej części  uczniowie recytowali wierszyki, śpiewali piosenki związane z tematyką szkolną oraz ich bezpieczeństwem zarówno w szkole, jak i poza nią.

Po części artystycznej nastąpił akt ślubowania i pasowania. Tę część uroczystości poprowadziła  uczennica ze starszej klasy. Po uroczystym ślubowaniu, podczas którego pierwszoklasiści zadeklarowali chęć bycia wzorowym uczniem i czytelnikiem biblioteki szkolnej, nastąpił uroczysty akt pasowania przez Dyrektora szkoły, który kolorowym ołówkiem pasował każdego ucznia, życząc mu samych sukcesów i powodzenia na dalszej drodze ich edukacji.

Z rąk Wychowawców i Dyrektora każda uczennica i każdy uczeń  otrzymali dyplomy i pamiątki w postaci kolorowych rożków wypełniony słodyczami. Jednak największe wrażenie wywarł na uczniach ich pierwszy dokument, jakim była legitymacja szkolna.

Po przemówieniu Dyrektora szkoły, na koniec spotkania wystąpił nauczyciel bibliotekarz, nawiązując do wcześniejszej wizyty uczniów w bibliotece szkolnej, gdzie zapoznali się z pomieszczeniami i zasadami wypożyczania.  A wiersz zaprezentowany przez „królową książkę” (w tej roli uczennica klasy III) i rozdanie „Certyfikatów Czytelnika” zakończyły część oficjalną uroczystości.

Uroczystość ta została uwieńczona pamiątkowymi zdjęciami. Dla wszystkich Pierwszoklasistów tego dnia radosny był powrót do swoich klas, w których czekały na nich pyszne pączki i inne słodkości. A następnie przybyli na swoje pierwsze wypożyczenie książek do biblioteki szkolnej. Ten dzień nasi najmłodsi uczniowie na pewno będą mile wspominali i na długo pozostanie im w pamięci.