PASOWANIE  NA  CZYTELNIKA UCZNIÓW KLAS I

Uroczystość zorganizowana przez bibliotekę szkolną odbyła się  09 marca 2022r. Kilka dni wcześniej pierwszoklasiści uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych. Zajęcia przygotowujące do wypożyczania i korzystania z zasobów biblioteki szkolnej spotkały się z ich wielkim zainteresowaniem. Z dumą patrzyli również na, przygotowane już wcześniej, karty biblioteczne czytelnika.

„Pasowanie na Czytelnika” odbyło się jeszcze z uwzględnieniem obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa. Jednakże odświętnie ubrani i przejęci pierwszoklasiści m.in.  obejrzeli  program artystyczny zaprezentowany przez Teatr Szkolny.

Podczas uroczystości  z rąk dyrekcji szkoły i bibliotekarza szkolnego przewodniczący klas  otrzymali certyfikaty potwierdzające przynależność uczniów do grona czytelników, a każdy uczeń został wyposażony w  wyprawkę czytelniczą, przekazaną szkole przez Instytut Książki w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, pod patronatem Ministerstwa Kultury.

Teraz pozostaje jedynie wypożyczać i korzystać z księgozbioru, który w przypadku naszej szkolnej biblioteki liczy kilkanaście tysięcy woluminów. Jest co czytać !