Ogólnopolskie Olimpiady OLIMP SCHOOL

Firma edukacyjna OLIMP SCHOOL jest organizatorem ogólnopolskich olimpiad skierowanych do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich.  

Celem olimpiad jest:

 • rozwijanie wyobraźni i wyzwalanie aktywności twórczej przedszkolaków
  oraz uczniów,
 • pobudzanie dzieci i uczniów do poszukiwania, porządkowania
  oraz przedstawiania informacji,
 • stworzenie przedszkolakom i uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności,
 • promowanie osiągnięć dzieci i uczniów,
 • podniesienie samooceny przedszkolaków i uczniów,
 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa,
 • inspirowanie nauczycieli do pracy z dziećmi i uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Udział w Olimpiadach jest płatny – 10 zł od osoby.

Terminarz olimpiad:

SZKOŁA PODSTAWOWA:

 • ,,Wiedza ogólna” – klasy 1 – 3 (15 listopada);
 • Język polski – klasy 4 – 6 i 7 – 8 (15 listopada);
 • ,,Mitologia skandynawska” – klasy 4 – 8 (15 listopada);
 • ,,Mistrz savoir – vivre” – klasy 1 – 3 i 4 – 8 (16 listopada);
 • Język angielski – klasy 1 – 3, 4 – 6 i 7 – 8 (16 listopada);
 • Język niemiecki – klasy 4 – 6 i 7 – 8 (16 listopada);
 • ,,Mistrzostwa szaradziarskie – zadania logiczne” – klasy 1 – 3, 4 – 6 i 7 – 8 (17 listopada);
 • ,,Harry Potter i Komnata Tajemnic” – klasy 1 – 8 (17 listopada);
 • Historia pt. ,,Konstytucja 3 Maja” – klasy 4 – 8 (17 listopada);
 • Geografia – klasy 5 – 6 i 7 – 8 (18 listopada);
 • Biologia pt. ,,H2O – to jest to!” – klasy 5 – 8 (18 listopada);
 • Chemia – klasa 8 (19 listopada);
 • Fizyka (19 listopada) – klasa 8 (19 listopada);
 • ,,Odkrycia i wynalazki oraz działalność polskich uczonych XIX wieku i XX wieku” – klasy 4 – 8 (19 listopada).

Regulamin udziału w poszczególnych olimpiadach dostępny jest na stronie organizatora https://www.olimpschool.net.pl/index.php/regulamin?id=7

Chętni uczniowie proszeni są o kontakt z nauczycielami przedmiotu lub wychowawcami.