Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Wraz z końcem października biblioteka szkolna kończy obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. W 2022r. hasłem obchodów było „Czytanie dla pokoju”. Oprócz spotkań z klasami i czytania literatury dziecięco – młodzieżowej, fragmentów opowieści nawiązujących do historii wojennych, odbywały się rozmowy o spokojnym i bezpiecznym zachowaniu, o wzajemnej pomocy i czynieniu dobra we własnym środowisku, o tym że nawet w trudnych sytuacjach zawsze znajdą się osoby gotowe nam pomóc. Z grupą uczniów z Ukrainy na dodatkowych zajęciach języka polskiego czytaliśmy polskie bajki w wersji dwujęzycznej, odkrywając jednocześnie, że wiele słów brzmi w naszych językach bardzo podobnie. Z kolei pod koniec miesiąca odbył się na terenie biblioteki szkolnej konkurs recytatorski „Z bajką wędrujemy przez życie”. Uczennice i uczniowie z klas młodszych recytowali bajki i wiersze wałbrzyskiej autorki p. Ireny Raszki. Konkurs stanowił eliminacje do finału miejskiego. Autorka wzięła udział w pracach szkolnego jury, za co serdecznie dziękujemy. W konkursie I miejsce zajęły ex aequo Natalia Mokrzyńska kl.II a i Gabriela Spurek kl.II c; II miejsce Julia Jeśniak kl.II a; III miejsce Pola Nowak kl.II a. Ta wyłoniona czteroosobowa grupa będzie reprezentować naszą szkołę w finale miejskim konkursu. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy udziału!