Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Matematyka w obiektywie”

Konkurs fotograficzny MATEMATYKA W OBIEKTYWIE jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego MATHEMATICS IN FOCUS. Pierwsza edycja odbyła się w roku 2010. Organizatorem przedsięwzięcia jest  Uniwersytet  Szczeciński i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. 

Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu nie więcej niż 6 zdjęć.

Zgłoszenie do konkursu polega rejestracji w systemie zgłoszeniowym, podaniu danych osobowych, złożeniu oświadczeń oraz przesłaniu plików fotograficznych wraz z tytułami i opisami matematycznymi za pomocą elektronicznego systemu zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.mwo.usz.edu.pl.

Przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje do czerni bieli, kadrowanie oraz drobny retusz.

Pliki ze zdjęciami zgłaszanymi na konkurs nie powinny przekraczać 15MB. Zalecana rozdzielczość wynosi min. 300 dpi.

Więcej informacji na stronie: http://mwo.usz.edu.pl/