Matematica Applicata, Finał 2023 (V edycja)

Kwalifikacją do finałowej rozgrywki tegorocznego Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego Matematica Applicata mogą się pochwalić wałbrzyskie szkoły: PSP nr 2, PSP z OI nr 26, PSP nr 28, PSP z OS nr 37 i PSP nr 15. Drużyny te wyłonione zostały spośród 11. zgłoszonych do tegorocznej edycji szkół z Aglomeracji Wałbrzyskiej, po mającym miejsce w marcu 2023r., indywidualnym II etapie konkursu.

Finał, jako zwieńczenie wieloetapowych zmagań, stawia przed drużynami wysokie wymagania. Aby sprostać zadaniom uczestnicy muszą  połączyć wiedzę z umiejętnościami oraz logicznym i strategicznym myśleniem. Niebagatelną rolę odgrywa współpraca
i współdziałanie w grupie, choć jednocześnie każdy z uczestników oprócz punktów dla szkoły, zbiera punkty indywidualnie na własne konto. Do tej pory zwycięzcami konkursu Matematica Applicata były drużyny z PSP nr 28 (rok 2018), PSP nr 26 (rok 2019), a po przerwie związanej z pandemią PSP nr 15 (rok 2022). Warto nadmienić, że wprawdzie III edycja konkursu w roku 2020 rozpoczęła się, ale nie przeprowadzono finałowej rozgrywki. Przyczyną było zamknięcie szkół ze względu na pandemię.

W murach Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Wałbrzychu, która jest organizatorem konkursu, na polu wykorzystania  matematyki w różnych dziedzinach wiedzy, 27 kwietnia 2023r.   zmagało się  pięciu finalistów drużynowych.  Każda szkoła była reprezentowana przez czterech uczniów. Tegoroczne zadania V edycji  konkursu dotyczyły: matematyki, informatyki, geografii, biologii i fizyki. Przy organizacji konkursu Matematica Applicata oraz konstruowaniu zadań  nauczyciele wałbrzyskiej „Piętnastki” od wielu lat współpracują z prof. Stanisławem Bartkiewiczem pracownikiem naukowym Politechniki Wrocławskiej, którego wiedza i doświadczenie naukowe są nieocenione.

N.Langdon i J.Cook w książce „Matematyka” (Wyd.Penta;Warszawa,1991) już w pierwszych jej zdaniach podkreślają, że cyt. „Słowo matematyka pochodzi od greckiego słowa „manthanein” oznaczającego uczyć się. To jest właśnie sedno tego, czym jest matematyka. (…) od zbudowania piramid do konstrukcji nowoczesnych rozwiązań autostrad, ludzie badają związki pomiędzy kształtami konstrukcji a liczbami, aby lepiej poznać i zorganizować otaczający nas świat.”

Wśród tegorocznych naukowych wyzwań kierowanych do młodych entuzjastów nauk ścisłych znalazły się zadania wymagające praktycznych umiejętności i wiedzy z kilku dziedzin.  W części dotyczącej fizyki należało wyznaczyć przyspieszenie ziemskie na podstawie wahadła matematycznego. Zadanie geograficzne dotyczyło m.in. obliczenia gęstości zaludnienia i podania typu aglomeracji, a jednocześnie na podstawie danych należało określić amplitudy temperatury dla wskazanych terenów. Informatyczna część konkursu polegała na prowadzeniu protokołu z zawodów lekkoatletycznych, z wyłonieniem zwycięzców poszczególnych dyscyplin i całych zawodów. Zadanie matematyczne wymagało obliczenia kątów w wielokątach. A na koniec  w części biologicznej konkursu, uczestnicy zamieniali się w wolontariuszy, którym nie jest obojętne dobro zwierząt. Badali stosunek objętości  bezkręgowców do objętości wody w jakiej żyją zwierzęta, celem kontroli warunków ich życia.

Zwycięzcy

V edycji Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego Matematica Applicata 2023

Drużynowo I miejsce

i tytuł Maestro di Matematica Applicata dla Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu.

Szkoła zdobyła puchar przechodni ufundowany przez dyrektora PSP nr 15 w Wałbrzychu p. Pawła Łuczyńskiego.

W klasyfikacji indywidualnej:

Tytuł Laureata

Tomasz Rumijewski – PSP z OI  nr 26 / 1 miejsce

Marcel Karpiński – PSP z OI  nr 26 / 2 miejsce

Magdalena Wyrzykowska – PSP nr 15 / 3 miejsce

Alicja Żurkowska – PSP nr 2 / 4 miejsce ex aequo

Julia Kępińska –  PSP z OI  nr 26 / 4 miejsce ex aequo

Wyróżnienia

Konrad Detyna – PSP nr 28

Jakub Boczar – PSP z OS nr 37

Zofia Cikoto – PSP nr 15

Gratulacje dla wszystkich uczestników!