Konkurs plastyczny „SaveEnergy”.

Zapraszamy uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego, do udziału w konkursie plastycznym pn. „SaveEnergy”.

Tematem prac są: Sposoby oszczędzania energii w domach i życiu codziennym.

Prace konkursowe muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a) praca wykonana w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, wycinanka),

b) praca musi zostać opatrzona tytułem (na odwrocie),

c) praca musi zostać wykonana na papierze technicznym wyłącznie w formacie 30 cm x 42 cm (A3),

d) praca w formie płaskiej (nie przestrzennej, bez użycia materiałów sypkich),

e) praca w układzie pionowym lub poziomym,

f) wyklucza się użycie grafiki komputerowej.

Konkurs jest prowadzony w terminie 01.10.2021 – 17.10.2021.

wszyscy chętni proszeni są o zapoznanie się z regulaminem

i przyniesienie prac do p. Doroty Drzyzgi.