e-XIX MIĘDZYSZKOLNY INTEGRACYJNY KONKURS RECYTATORSKI

KONKURS W FORMIE ONLINE

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie recytatorskim, rozgrywanym w następujących kategoriach:

szkoła podstawowa klasy I-III
szkoła podstawowa klasy IV-VI
szkoła podstawowa klasy VII-VIII
szkoła ponadpodstawowa.

Termin i czas trwania konkursu: 29 października 2021 roku od godziny 10.00 do godziny 13.00.

Miejsce konkursu: Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu, ul. Mickiewicza 24.

Każda szkoła może wystawić 3 recytatorów w danej kategorii.

Uczestnicy zgłaszają jeden dowolny utwór- wiersz publikowany wybranego autora.
Czas recytacji tekstu i prezentacja wizytówki nie może przekroczyć 3 minut.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do Organizatora pliku z nagraniem.
Nagranie powinno zawierać wizytówkę, czyli przedstawienie się uczestnika (imię, nazwisko, szkoła, klasa), przedstawienie autora i tytuł wiersza oraz recytację. Nagranie można wykonać telefonem komórkowym lub kamerą.

Nagranie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres konkursdfn@gmail.com wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i oświadczeniami (załączniki w regulaminie konkursu) do dnia 26 października 2021r.

Organizatorem konkursu są: Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu
Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu
Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

Chętni uczniowie proszeni są o zgłaszanie się do nauczycieli polonistów i zapoznanie się z regulaminem konkursu.