Dyktando (nie tylko)dla Mistrzów

Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów to ogólnopolskie zawody ogłoszone przez Instytut Rozwoju Oświaty. Dyktando przeznaczone jest dla uczniów szkół podstawowych, a jego celem jest praktyczne wykorzystanie zasad ortograficznych i interpunkcyjnych w formie zabawy edukacyjnej.

Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów zostanie przeprowadzone 13.12.2021 r. Przewiduje się przeprowadzenie testu sprawdzającego na trzech poziomach trudności:

  • Poziom 1 – edukacja wczesnoszkolna (kl. I-III)
  • Poziom 2 – szkoła podstawowa (kl. IV-VI)
  • Poziom 3 – szkoła podstawowa (kl. VII-VIII)

Każdy test będzie podzielony na dwie części:

Część I – Dyktando – w 30 wyrazach tekstu (w 20 dla poziomu 1) należy wybrać jedną z dwóch zaproponowanych liter: u/ó; ż/rz; h/ch; itd.
Część II – Zasady i ćwiczenia ortograficzne – 10 pytań testowych z 4 odpowiedziami, z których co najmniej jedna będzie prawidłowa.  Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 pkt. Natomiast za błędną odpowiedź -1 pkt.

Opłaty

Uczniowie deklarujący chęć udziału w dyktandzie wpłacają wpisowe w wysokości 10,00 zł. Dodatkowych informacji uzyskacie u p. Saks – szkolnego koordynatora dyktanda.