70 nowych czytelników biblioteki szkolnej

70 uczennic i uczniów klas I naszej szkoły wzięło udział, 16 marca 2023r., w uroczystości szkolnej „Pasowanie na Czytelnika”. Ta doroczna tradycja uświetniona programem artystycznym przygotowanym przez Teatr Szkolny, wprowadza najmłodsze dzieci w świat książek i czytelnictwa. Tym razem aktorzy przygotowali „Sąd nad książką”, którego finałem był jednoznaczny werdykt: KSIĄŻKI WARTO CZYTAĆ !

W tygodniu poprzedzającym uroczystość biblioteka szkolna zaproponowała Pierwszoklasistom zajęcia przygotowujące, pod postacią lekcji bibliotecznych. Najmłodsi uczniowie poznali wówczas zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni oraz zasady zachowania w bibliotece. Zaznajomili się także z pomieszczeniami bibliotecznymi i księgozbiorem.

Podczas uroczystości „Pasowania na Czytelnika”  każdy Pierwszoklasista wyposażony został w wyprawkę czytelniczą, przekazaną szkole przez Instytut Książki w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, pod patronatem Ministerstwa Kultury.

W szkolnej bibliotece PSP nr 15 w Wałbrzychu do dyspozycji czytelników pozostaje ponad 12000 książek. Zatem przez najmłodszymi czytelnikami z klas I otwiera się zasobny świat bajek, opowieści, legend, przygód, wierszy, zagadek, tajemnic i naukowych ciekawostek, zaklętych w druku. `

Ja jestem książka,

Twój przyjaciel szczery.

Na moich kartkach

rysunki, litery.

Na tych rysunkach

ptaki, pola, rzeki,

kwiaty przed domem

i księżyc daleki.  (…)

Fragment wiersza Tadeusza Kubiaka „Ja jestem książka”