1. KONKURS odbywa się  w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Wałbrzychu i ma formę
     pisemną.
     Zawiera 15 pytań testowych i 3 zadania otwarte. Czas trwania konkursu – 1 h 15 min.
2. Zestaw zadań jest oparty na materiale programu nauczania w klasie IV.
3. Każda szkoła przeprowadza eliminacje na podstawie listy zadań, zamieszczonych na stronie
     internetowej: https://psp15.walbrzych.edu.pl
     Do konkursu międzyszkolnego szkoła zgłasza maksymalnie 3 najlepszych uczniów. 

Wraz ze zgłoszeniem szkoły do konkursu na adres: g.sokolowska@psp15.edu.pl należy koniecznie podać imiona i nazwiska uczniów wytypowanych do udziału w konkursie.  Jeżeli zaistnieje konieczność zmiany zawodnika, należy to zgłosić w przeddzień konkursu.

4. Laureatami konkursu zostaje trójka uczniów, która zdobyła największą liczbę punktów.
     Laureaci zostaną nagrodzeni.
     Ponadto nagrodę otrzymuje szkoła, której uczniowie uzyskali największą liczbę punktów.
5. Wyniki konkursu będą ogłoszone tego samego dnia  do godz. 1515.
6. Opiekunowie grup dostarczają zgody na udział w konkursie i na przetwarzanie danych osobowych w dniu konkursu organizatorowi konkursu ZAŁĄCZNIK.
7. Literatura:
 –    podręczniki i zbiory zadań do matematyki w klasie IV
 –    „Matematyka z wesołym kangurem” – etap „Maluch”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesu.