Regulamin ZDOLNY CZWARTOKLA

POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY

Organizator

  1. Powiatowy konkurs matematyczny „Zdolny Czwartoklasista”  organizowany jest przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 15 w Wałbrzychu.

Cel Konkursu

Cel główny: ROZBUDZANIE ZAINTERESOWANIA PRZEDMIOTEM

  • Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych.
  • Popularyzacja matematyki wśród członków społeczności szkolnej.
  • Rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów.
  • Rozbudzanie wiary we własne możliwości.
  • Utrwalenie zdobytej w szkole wiedzy.
  • Wdrażanie uczniów do samodoskonalenia.

Termin Konkursu

Konkurs odbędzie się 23 kwietnia 2024 r. o godzinie 12:00.

Szkoły zgłaszają uczestników  do 10 kwietnia 2024r.

Przebieg Konkursu

1. KONKURS odbywa się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Wałbrzychu i ma formę pisemną.
Zawiera 15 pytań testowych i 3 zadania otwarte. Czas trwania konkursu – 1 h 15 min.
2. Zestaw zadań jest oparty na materiale programu nauczania  klasy IV.
3. Każda szkoła przeprowadza wewnętrzne eliminacje i na ich podstawie wyłania 3 najlepszych uczniów. Do eliminacji można wykorzystać przykładowe zadania zamieszczone na stronie internetowej: https://psp15.walbrzych.edu.pl
4. Wraz ze zgłoszeniem szkoły do konkursu na adres: sekretariat@psp15.edu.pl należy koniecznie podać imiona i nazwiska uczniów wytypowanych do udziału w konkursie. W wyjątkowych sytuacjach można dokonać zmiany uczestnika konkursu.
5.  Laureatami konkursu zostaje trójka uczniów, która zdobyła największą liczbę punktów. Laureaci zostaną nagrodzeni. Ponadto nagrodę otrzymuje szkoła, której uczniowie uzyskali największą liczbę punktów.
6. Wyniki konkursu będą ogłoszone tego samego dnia do godz. 15:15.
7. Opiekunowie grup dostarczają zgody na udział w konkursie i na przetwarzanie danych osobowych w dniu konkursu organizatorowi konkursu ZAŁĄCZNIK 1
8. Literatura:
–podręczniki i zbiory zadań do matematyki w klasie IV
–„Matematyka z wesołym kangurem” – etap „Maluch”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesu.