Tutaj znajdziecie wiele ważnych dla Was informacji.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Przed Tobą egzamin Ósmoklasisty. Duże wyzwanie, ale na pewno dasz radę.
Bądź na bieżąco
https://oke.wroc.pl/

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI EGZAMINU


Terminy postepowania rekrutacyjnego

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE –
CZY JUŻ WYBRAŁEŚ?

 I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. I. Paderewskiego
58-301 Wałbrzych, ul. Paderewskiego 17
TEL: 74 842-36-83,
WWW: www.1lo.walbrzych.pl

Uwaga!!!
Test językowy
Zapisy na test  kompetencji z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej z maturą polską
i do klasy dwujęzycznej z maturą międzynarodową
9 kwietnia – 7 czerwca 2021 roku ,
telefonicznie w sekretariacie szkoły (numer telefonu 74 842 36 83) w godzinach od 8.00 – 15.00.

II Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja
58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 34
TEL: 74 842-35-92
WWW: www.2lo.walbrzych.pl

TERMINARZ REKRUTACJI DO KLAS I LICEUM NA ROK SZKOLNY 2021/2022

17 maja – 21 czerwca 2021 – składanie wniosków
25 czerwca – 14 lipca 2021 – uzupełnianie wniosków o świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty
22 lipca 2021 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
23 lipca – 30 lipca 2021 – potwierdzenie woli nauki w szkole, poprzez uzupełnienie oryginałów świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminów, jeżeli nie zostały one złożone we wcześniejszych terminach
2 sierpnia 2021 – ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych

III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika
58-305 Wałbrzych, ul. dra Jordana 4
TEL: 74 848-59-61, 74 842-42-63
WWW: www.3lo.walbrzych.pl


W roku szkolnym 2021/2022 III Liceum Ogólnokształcące organizuje następujące klasy:
matematyczna – fizyczna z informatyką – rozszerzenia: matematyka, fizyka,  informatyka lub geografia, dodatkowo program wzbogacony o  elementy matematyki wyższej i warsztaty na Wydziale Techniczno- Inżynieryjnym Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu
biologiczno – chemiczna – rozszerzenia: biologia, chemia, język obcy lub matematyka, dodatkowo zajęcia z biologii i chemii w laboratorium Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej AS w Wałbrzychu
humanistyczno – artystyczna z edukacją teatralną– rozszerzenia: historia, j. polski, wiedza o społeczeństwie, dodatkowo  zajęcia z historii teatru i dramatu, edukacja muzyczna, filmowa, wiedza o kulturze popularnej
humanistyczna z edukacją prawną – rozszerzenia: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia lub matematyka, dodatkowo program rozszerzony o zagadnienia nauki o państwie i administracji i  warsztaty we współpracy z Instytutem Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
W każdym profilu istnieje możliwość nauki dwóch języków obcych, spośród:       
 j. angielski,  j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski.

Film promocyjny szkoły zobacz na Facebooku:
https://fb.watch/5c4FsGk3we/

 IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego
58-309 Wałbrzych, ul. dra Sokołowskiego 75
TEL/FAX: 74 664-88-80, TEL:74 664-88-81
WWW: www.zs4.walbrzych.pl

Profile klas:
-klasa blogersko-artystyczna
-klasa przygotowania wojskowego
-klasa strażacka
-klasy sportowe
TESTY SPRAWNOŚCIOWE DO KLASY PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO
Kandydaci do klasy przygotowania wojskowego wyłonieni zostaną na podstawie przeprowadzonych testów sprawnościowych.
Termin testów sprawnościowych: 11 czerwca 2021 r.  Godzina 14:00
Zapisz się:  
Tel. 74 664 88 80
lub zgłoś się online – pobierz ze strony szkoły zgodę, wydrukuj i przynieś podpisane przez rodzica na test.
Zbiórka kandydatów przystępujących do testów sprawnościowych do klasy przygotowania wojskowego przed wejściem do szkoły.
Test sprawności fizycznej obejmuje cztery próby:
– bieg na 60m,
– bieg na 600m (dziewczęta), 1000m (chłopcy),
– rzut piłką lekarską(3kg )z miejsca, w przód, zza głowy,
– skok w dal z miejsca.
Zapisy na testy sprawnościowe do 10 czerwca 2021 r w sekretariacie szkoły,  w dniu testów sprawnościowych lub online. Złożenie zapisu na testy wraz z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna są równoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia dziecka umożliwia przystąpienie do testu sprawnościowego.
UWAGA !!! Kandydaci przystępujący do egzaminu sprawności fizycznej muszą posiadać odpowiedni strój sportowy oraz obuwie sportowe.

Film promocyjny szkoły znajdziesz tutaj:
https://zs4.walbrzych.pl/2021/03/02/rekrutacja-2021-22-2/

Zespół Szkół nr 5 im. M. T. Hubera
58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 2a
TEL: 74 846-74-74, 74 846-74-75
WWW: www.zs5.walbrzych.pl
Informacje na temat klas i zasad rekrutacji znajdziesz na stronie:
https://zs5walbrzych.edupage.org/a/rekrutacja

Zespół Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej
58-308 Wałbrzych, ul. Kłodzka 29
TEL74 84-236-18, 74 84-236-07
WWW: www.zs7.walbrzych.pl
Informacje na temat klas i zasad rekrutacji znajdziesz na stronie:
https://zs7.walbrzych.pl/rekrutacja-nowa/

Zespół Szkół Politechnicznych “Energetyk”
58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 5
TEL: 74 842-60-09, 74 842-21-91
WWW: www.zsee.walbrzych.pl

Informacje na temat klas i zasad rekrutacji znajdziesz na stronie:
http://zsee.walbrzych.pl/rekrutacja/kierunki/