Pożeracze Książek 2021

Serdecznie zapraszamy do udziału w XV edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego
„Pożeracze Książek”. Tegoroczna impreza jest podzielona na trzy konkursy:


– Konkurs czytelniczy, w którym wezmą udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
Prosimy o nadesłanie informacji o uczniach wyłonionych przez szkoły do powyższego
konkursu w drodze eliminacji w I etapie szkolnym w nieprzekraczalnym terminie do dnia
8.11.2021r. drogą e-mailową na adres: dzieci@atlanty.pl
Finał konkursu odbędzie się 13.12.2021r. o godzinie 9:00 w budynku głównym PiMBP
„Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu, Rynek 9.

Regulamin konkursu czytelniczego: Regulamin Konkursu Czytelniczego Pożeracze Książek 2021 wraz z Załącznikami Pobierz


– Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tematem
pracy plastycznej jest zobrazowanie fragmentu z książki Agnieszki Tyszki „Zosia z ulicy
Kociej”. Fragment książki znajduje się w Załączniku nr 2 Regulaminu Konkursu
Plastycznego.

Regulamin konkursu plastycznego: Regulamin Konkursu Plastycznego Pożeracze Książek 2021 wraz z Załącznikami Pobierz


– Konkurs literacki przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.
Tematem pracy literackiej jest napisanie alternatywnego zakończenia do historii opisanej
w fragmencie wybranym przez Organizatora. Tekst pochodzi z jednej z książek Agnieszki
Tyszki. Fragment książki znajduje się w Załączniku nr 2 Regulaminu Konkursu
Literackiego.

Regulamin konkursu literackiego: Regulamin Konkursu Literackiego Pożeracze Książek 2021 wraz z Załącznikami Pobierz

Opiekunem konkursu jest p. Joanna Soja – nauczyciel bibliotekarz

Kosmiczne Wyzwanie

Z okazji obchodzonego w całej Polsce „Tygodnia Bibliotek” biblioteka szkolna ogłasza konkursy nawiązujące do „2021-roku Stanisława Lema” (ogłoszonego przez Sejm RP).

Konkurs klasowy/grupowy dla klas I-III

Konkurs na najciekawszą „Fotkę kosmicznej klasy” (fotografia grupowa całej klasy lub grupki przedstawicieli klasy), nawiązująca do kosmosu i fantastyczno-naukowej tematyki książek Stanisława Lema.

Konkurs indywidualny dla uczniów klas IV-VIII

Konkurs literacki „Cząsteczkolemowe opowiadanie”. Prosimy o mini-opowiadania (maksymalnie 250 słów), w których pojawi się jak najwięcej wyrazów z sylabą „lem”, będącą jednocześnie nazwiskiem pisarza.
Przykład: „Lemur, który miał problemy popijał smaczną lemoniadę…itd.”

Najciekawsze prace fotograficzne i literackie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły i szkolnym Facebook’u.
Prace należy nadsyłać za pośrednictwem mobiDziennika na skrzynkę nauczyciela bibliotekarza, Joanny Soja.
Termin składania prac do 28 maja 2021 (piątek).
Prace oceni trzyosobowe jury, a wyniki zostaną ogłoszone 2 czerwca 2021 (środa).